Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/03/14

DAG/G/03/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-12 10:14

Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i uruchomienie systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-12 10:12
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-09 10:19
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-17 13:53
Pełna treść
File Załącznik nr 3 do formularza oferty- aktualny przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-17 13:56
Wzór umowy - aktualny
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-15 09:19
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-15 09:18
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-10 13:43
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-25 09:40
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:21
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:24
Testy akceptacyjne (weryfikacyjne)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:25
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:26
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:28
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:28
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:29
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:30
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:31
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 3a do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:32
Lista lokalizacji (format PDF)
File Załącznik nr 3b do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:34
Wzór - protokół dostawy i uruchomienia (format PDF)
File Załącznik nr 3c do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:36
Testy odbiorcze systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV (format PDF)
File Załącznik nr 3d do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:37
Wzór - protokół zdawczo - odbiorczy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:38
Wykaz dostaw Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 08:39
Wykaz dostaw Wykonawcy (format PDF)