Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/26/14

DAG/G/26/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-11-06 14:24

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu Platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-11-06 15:22
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-28 13:25
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-22 12:59
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-21 14:18
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:30
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:10
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia
File Załącznik nr A1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:12
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr A2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:13
Opis zawartości zewnętrznej tablicy informacyjnej
File Załącznik nr A3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:14
Wstępny projekt naklejki informacyjnej
File Załącznik nr A4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:15
Wzory loga
File Załącznik nr A5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:17
Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:18
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:18
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:24
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:24
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:25
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:26
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:26
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:27
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 12:27
Wzór umowy (format PDF)