Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2016 DPZ/01/16

DPZ/01/16

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-22 13:15

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury optycznej dla Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-22 13:12
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-28 10:13
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-22 10:35
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-21 11:46
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 13:36
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:42
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Zał 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:43
Opis przedmiotu zamówienia
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:44
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:46
Formularz ofertowy (format PDF)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:49
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:50
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:54
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:54
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:56
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:56
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Zał 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 11:57
Wzór umowy (format PDF)