Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2016 DPZ/04/16

DPZ/04/16

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-29 09:51

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-29 09:48
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-14 14:01
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi (2) do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-06 09:39
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-30 12:14
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:58
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Zał 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:44
Opis przedmiotu zamówienia
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:45
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:46
Formularz ofertowy (format PDF)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:47
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:48
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:49
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:49
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:50
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:51
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Zał 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:52
Wzór umowy (format PDF)