Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Dostępność

Dostępność

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2021-03-30 08:49

Informacje związane z dostępnością.

Raport z dostępności (26 marca 2021)

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których Instytut prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

a.     w Warszawie: 2 budynki, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa;

b.    w Gdańsku: 1 budynek, ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk;

c.     we Wrocławiu: 3 budynki, ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław.

 1.    Instytut Łączności nie zapewnia w tych budynkach wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.

2.   Instytut Łączności nie zastosował w budynkach rozwiązań architektonicznych, środków technicznych ani nie posiada zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

3.   Instytut Łączności nie zapewnia w tych budynkach informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

4.   Instytut Łączności nie umożliwia dopuszcza wstęp do tych budynków osobie korzystającej z psa asystującego.

5.  Instytut Łączności nie zapewnia w przypadku tych budynków osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

 

Dostępność cyfrowa

1.   Instytut Łączności nie prowadzi stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których Instytut Łączności posiada deklarację dostępności.

2.   Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których Instytut Łączności nie posiada deklaracji dostępności: 10.

Informacja dotycząca stron, dla których Instytut Łączności nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej www.il-pib.pl

Zgodność z UdC: Częściowo zgodna

Adres strony internetowej bip.il-pib.pl

Zgodność z UdC: Częściowo zgodna

Adres strony internetowej pem.il-pib.pl

Zgodność z UdC: Częściowo zgodna

Adres strony internetowej komparacja.itl.waw.pl

Zgodność z UdC: Częściowo zgodna

Adres strony internetowej szkolenia.itl.waw.pl

Zgodność z UdC: Częściowo zgodna

Adres strony internetowej widok.gov.pl

Zgodność z UdC: Zgodna

Adres strony internetowej form.teleinfrastruktura.gov.pl

Zgodność z UdC: Częściowo zgodna

Adres strony internetowej simba.itl.waw.pl

Zgodność z UdC: Częściowo zgodna

Adres strony internetowej sist.itl.waw.pl

Zgodność z UdC: Częściowo zgodna

Adres strony internetowej konkurs.itl.waw.pl

Zgodność z UdC: Częściowo zgodna

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1.  Instytut Łączności zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:

a.    Kontakt telefoniczny: TAK

b.    Kontakt korespondencyjny: TAK

c.  Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych: TAK

d.   Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych: TAK

e.     Przesyłanie faksów: TAK

f.     Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online): NIE

g.    Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty: NIE

h.    Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty): NIE

2.    Instytut Łączności nie posiada urządzenia ani środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

3.   Instytut Łączności zapewnia na tych stronach internetowych informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach) w postaci:

a.     tekstu odczytywalnego maszynowo: NIE

b.    nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo: NIE

c.     informacji w tekście łatwym do czytania (ETR): NIE

4.     Instytut Łączności nie zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku.

 

Informacja o dostępie alternatywnym

1. W okresie sprawozdawczym Instytut Łączności nie zapewniał dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby.

2. W okresie sprawozdawczym Instytut Łączności nie zapewniał dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

3. W okresie sprawozdawczym Instytut Łączności nie zapewniał dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania Instytutu Łączności.

4. W okresie sprawozdawczym Instytut Łączności nie zapewniał dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej.


Raport do pobrania