Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Kierownictwo Dyrektor ds. ekonomicznych

Dyrektor ds. ekonomicznych

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-10 12:50

Dyrektor ds. ekonomicznychZastępca Dyrektora ds. ekonomicznych:

    Mirosław Fereniec
    tel. +48 22 5128 626
    faks: +48 22 5128 714

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych należy:

  • współdziałanie z Dyrektorem Instytutu w zakresie planowania strategicznego rozwoju Instytutu;
  • nadzór nad całością spraw ekonomiczno-gospodarczych Instytutu, w tym w szczególności kosztami funkcjonowania Instytutu;
  • współpraca z głównym księgowym w zakresie gospodarki finansowej i przy tworzeniu planów finansowych Instytutu;
  • współpraca z Działem Organizacji i Koordynacji w zakresie spraw związanych z realizowanymi projektami, umowami, planami oraz innymi sprawami organizacyjnymi.
  • współpraca z Działem Spraw Pracowniczych w zakresie ustalania zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych spraw pracowniczych.
  • współpraca z Ośrodkiem Informatyki w zakresie gospodarki sprzętem komputerowym oraz finansowania rozwoju infrastruktury informatycznej.
  • nadzór nad administrowaniem i restrukturyzacją majątku Instytutu;
  • nadzór nad gospodarką funduszami Instytutu;
  • nadzór nad polityką zakupów i wydatkami inwestycyjnymi Instytutu;
  • nadzór nad działalnością Działu Administracyjno - Gospodarczego ;
  • koordynacja wybranych zadań, wskazanych przez dyrektora;
  • reprezentowanie dyrektora w bieżących sprawach Instytutu;
  • pozyskiwanie środków finansowych na działalność Instytutu.