Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-07 11:24

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Instytucie Łączności oraz sposoby ich udostępniania

  • Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych prowadzi rejestry potwierdzeń zgodności badanych urządzeń. Na życzenie klientów, dla których wykonano badania, mogą być udostępniane ich wyniki.
  • Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej prowadzi rejestr przyrządów kalibrowanych. Rejestr zawiera wyniki pomiarów i kopie świadectw pomiarowych wysyłanych klientom. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Laboratorium, na życzenie klienta są udostępniane wyniki testów przeprowadzonych tylko na jego przyrządach pomiarowych.
  • Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC prowadzi rejestr wydanych świadectw wzorcowania. Na życzenie klienta do świadectwa wzorcowania są dołączane szczegółowe wyniki badań.
  • Wypożyczalnia Biblioteki Naukowej Instytutu Łączności jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30. Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
  • Instytut prowadzi bazę publikacji swoich pracowników.