Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2010

2010

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-29 13:10

Przetargi rozstrzygnięte w 2010 r.

Przetarg DGA/16/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-23 12:08
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DGA/17/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-01 12:28
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Zakładu Teletransmisji i Technik Optycznych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DGA/18/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-29 11:08
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/19/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-02 10:08
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/20/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-29 12:43
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie organizacji spotkania informacyjno – doradczego w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/21/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-12 08:58
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/22/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-12 11:01
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/24/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-03 10:13
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania oraz wykonanie instalacji systemu klimatyzacji dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/26/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-09-23 12:46
Przetarg nieograniczony na usługę konferencyjną dla spotkań informacyjno-doradczych w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/28/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-03 15:02
Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do akwizycji i prezentacji wideo i informacji stereoskopowej (3D) w wysokiej rozdzielczości do badań postrzeganej jakości przekazu (QoE) w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/29/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-29 11:30
Przetarg nieograniczony na dostawę multimedialnego systemu mobilnego oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby spotkań informacyjno – doradczych w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/30/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-27 13:38
Przetarg nieograniczony na organizację spotkania informacyjno – doradczego w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/31/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-09 11:55
Przetarg nieograniczony na dostawę czasopism krajowych i zagranicznych na 2011r dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DGA/32/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-12-02 08:05
Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację systemu klimatyzacji w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/33/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-08 09:02
Przetarg nieograniczony na dostawę optycznej sieci dostępowej dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/34/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-17 07:40
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Przetarg DGA/35/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-23 07:57
Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji zasilającej serwerowni Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/36/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-23 09:09
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń multimedialnych na potrzeby spotkań informacyjno – doradczych w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/37/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-12-10 09:32
Przetarg nieograniczony na dostawę komputera stacjonarnego, projektora HD oraz routera bezprzewodowego stacjonarnego WiFi dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DGA/38/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-12-02 08:08
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.