Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2015

2015

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-28 15:08

Przetargi rozstrzygnięte w 2015 r.

Przetarg DPZ/14/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:16
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę zestawu satelitarnego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DAG-2/2015 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-28 13:57
Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
Przetarg DPZ/14/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-27 14:42
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt: Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej. Nr Projektu: WND-POIG.02.03.00-14-049/13
Przetarg DPZ/15/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-11-06 08:50
Przetarg nieograniczony na „Implementację Modelu Kosztowo Popytowego (MKP) - budowa narzędzia informatycznego stanowiącego uzupełnienie Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) na bazie Modelu Kosztowo Popytowego w oparciu o relacyjną bazę danych i świadczenie usług indywidualnego wsparcia” w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DPZ/8/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-09 09:07
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę aparatury dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DPZ/4/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-15 10:13
Ogłoszenie przekazane dnia 28.04.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia "Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej" w ramach projektu "Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej" Nr. Projektu: WND-POIG.02.03.00-14-049/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Przetarg DPZ/13/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-30 09:37
Ogłoszenie przekazane dnia 13.08.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia „Rozbudowa systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV” w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DAG-3/2015 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-16 11:29
Przetarg nieograniczony na dozór i ochronę mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w: Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38
Przetarg DAG-2/0/2015 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-01 10:43
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na konserwację i serwis instalacji i urządzeń klimatyzacji precyzyjnej, klimatyzacji komfortu, wentylacji i zmiękczacza wody zamontowanych w budynku głównym Instytutu Łączności w Warszawie
Przetarg DAG-4/0/2015 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-01 10:51
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na roboty budowlane w budynku ,,A’’ Instytutu Łączności – PIB we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38.
Przetarg DPZ/3/2015/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-03 12:30
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - telefonów komórkowych i modemów
Przetarg DPZ/9/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-13 09:08
Przetarg nieograniczony na dostaę, montaż i uruchomienie zestawu aparatury do badań odporności na udary oscylacyjne tłumione, zestawu sieci sprzęgająco-odsprzęgających (CDN) do badań odporności na zburzenia przewodzone oraz anteny nadawczej do weryfikacji współczynnika VSWR komór
Przetarg DPZ/8/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-25 10:24
Ogłoszenie przekazane dnia 19.06.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu i oprogramowania pomiarowego dla sieci pakietowych w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Przetarg DPZ/10/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-04 09:39
Przetarg nieograniczony na dostawę multimetru cyfrowego 8½ dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DPZ/6/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-08 07:36
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - urządzenia
Przetarg DAG/G/05/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-05 11:00
Ogłoszenie z dnia 30.01.2015r o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie uzupełnienia usług wsparcia w zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowanie metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,
Przetarg DPZ/1/2015/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-13 11:56
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych
Przetarg DPZ/2/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-15 09:24
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia sieciowego oraz oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Przetarg DPZ/12/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:22
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę aparatury na potrzeby zespołu SIPS-TV oraz wideokonferencji dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DPZ/6/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-17 10:49
Ogłoszenie przekazane dnia 27.05.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Instytutu Łączności" w ramach Projektu Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej. Nr Projektu: WND-POIG.02.03.00-14-049/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013