Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2016

2016

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2016-03-29 15:05

Przetargi rozstrzygnięte w 2016 r.

Przetarg DPZ/01/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-22 13:15
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury optycznej dla Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG-2/2016 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 14:04
Przetarg nieograniczony na renowację elewacji Willi Steffensa w Instytucie Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.
Przetarg DAG-2/0/2016 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-04-20 10:55
Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i stacjonarnego dostępu do Internetu na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38.
Przetarg DAG-3/O/2016 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-05-30 14:06
Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów USB do obsługi mobilnego Internetu dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul Szachowej 1
Przetarg DAG-1/2016 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:30
Przetarg nieograniczony na Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.
Przetarg DPZ/04/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-29 09:51
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38
Przetarg DPZ/05/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-08-02 14:08
Przetarg nieograniczony na dostawę kalibratora napięcia, prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DPZ/07/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-09-01 12:12
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DPZ/08/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-08-08 11:50
Przetarg nieograniczony na dostawę wektorowego generatora sygnałów na pasmo do 6 GHz dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DPZ/03/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-18 11:57
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DA-3/2016/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-01-05 12:05
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych- telefonów komórkowych i modemów
Przetarg DPZ/02/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-11 12:40
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Zakładu Badań Systemów i Urządzeń Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG-224/5/0/2016 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 13:36
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na renowację elewacji budynku administracyjnego w Instytucie Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
Przetarg DAG-224/6/0/2016 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 13:37
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na roboty budowlane na budynkach: - głównym i administracyjno-socjalnym w Instytucie Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1 - osiedla mieszkaniowego IŁ przy ul. Przewodowej i Jałowcowej