Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2009

2009

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-29 14:10

Przetargi rozstrzygnięte w 2009 r.

Przetarg DAD-1/2009 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-30 13:27
Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku laboratoryjno-warsztatowym ,,C’’ Instytutu Łączności PIB we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38
Przetarg DAD-2/2009 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-07-10 10:07
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku głownym w Instytucie Łączności w Gdańsku przy ul Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DAD-3/2009 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-07-10 15:03
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach: głównym, garaży, mieszkalnym Instytutu Łączności w Warszawie przy ul. Szachowej 1 i przy ul Jałowcowej 31 i 33
Przetarg DAD-4/2009 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-29 11:03
Przetarg nieograniczony - "Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w: Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38"
Przetarg DAD-5/2009 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-12-17 14:36
Przetarg nieograniczony "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1"
Przetarg DGA/01/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-03 07:23
Zamówienie z wolnej ręki na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 101 szkoleń dla 1 425 osób (1 709 osoboszkoleń; 44 704 uczestnikogodziny szkoleń) oraz zapewnienie infrastruktury szkolenia w ramach projektu "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej".
Przetarg DGA/02/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-10 09:58
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DGA/03/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-02 09:51
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DGA/04/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-31 11:46
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy bonów towarowych dla pracowników Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DGA/05/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-04-20 11:56
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/06/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 12:48
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/07/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 12:59
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy przyrządów dla Zakładu Systemów Zasilania oraz Zakładu Systemów Radiowych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/08/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 09:11
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/09/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 09:16
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kompaktowego symulatora impulsów EFT/B, impulsów Surge, zaników i zapadów napięcia zasilania wraz z zestawami do wzorcowania oraz generatora śledzącego do odbiornika pomiarowego ESU 40 dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/10/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-07-07 10:14
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy multimetru cyfrowego dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/11/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-02 10:04
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/12/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-12-02 13:25
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy czasopism krajowych i zagranicznych na 2010r dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DGA/13/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-12-07 10:02
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/14/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-12-02 13:36
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy czasopism zagranicznych na 2010r dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DGA/15/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-12-07 10:11
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.