Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2014

2014

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-25 14:17

Przetargi rozstrzygnięte w 2014 r.

Przetarg DAG/G/25/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-11-06 11:29
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg Dialog techniczny przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:25
 
Przetarg DAG/G/19/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-05 11:07
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „ID-based SEcure COMmunications system for unified access in IoT” nr. 6450335
Przetarg DAG/G/14/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-17 10:05
Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DAG/G/15/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:08
Przetarg nieograniczony na dostawę multimetrów dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG/A-3/2014 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-03 13:01
Przetarg nieograniczony "Roboty budowlane w budynku willa Steffensa w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15."
Przetarg DAG/G/01/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-28 08:54
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Przetarg DAG/G/07/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-27 10:24
Przetarg nieograniczony na dostawę sieci sprzęgająco-odsprzęgającej dla Instytutu Łączności -Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/10/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-18 13:13
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi wsparcia w zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowanie metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/A-2/2014 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-02 14:12
Przetarg nieograniczony na Modernizację instalacji elektrycznych rozdzielni NN w budynku stacji transformatorowej w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DAG/G/11/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-05 08:31
Ogłoszenie z dnia 29.05.2014r o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie uzupełnienia usług doradczych i narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) - Generatora XML na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/13/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-07 13:55
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu telewizorów LCD (LED) z mobilnymi stojakami oraz niezbędnym okablowaniem w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/20/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-30 10:20
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG/G/05/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-09 12:16
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/A-7/0/14 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-04 12:04
Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów USB do obsługi mobilnego Internetu dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul Szachowej 1.