Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2008 DAD-5/2008

DAD-5/2008

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-07 15:18

Przetarg nieograniczony "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zakładu Kompatybilności Elektronicznej oraz laboratoriów naukowo-badawczych z obszaru radiokomunikacji i kompatybilności elektromagnetycznej w IŁ-PIB we Wrocławiu prz ul Swojczyckiej 38"

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-22 12:01
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-07 15:11
Treść zawiadomienia
File Odpowiedzi do SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-31 13:11
 
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:16
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 12:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 12:44
Formularz oferty
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:17
Formularz oferty - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:18
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:19
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:21
Wykaz osób i podmiotów
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:21
Wykaz narzędzi
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:24
Przedmiar robót- Adaptacja budynku C
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:25
Przedmiar robót - sieć komputerowa
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:37
Wykaz wykonanych robót
File Harmonogram przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:38
Harmonogram realizacji prac
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:26
Specyfikacja techniczna - ogólna
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:28
Specyfikacja techniczna- prace rozbiórkowe
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:29
Specyfikacja techniczna - prace murowe
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:30
Specyfikacja techniczna- okładziny
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:30
Specyfikacja techniczna- stolarka i ślusarka
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:31
Specyfikacja techniczna - posadzki
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:33
Specyfikacja techniczna - prace malarskie
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:32
Specyfikacja techniczna - prefabrykaty gipsowe
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:34
Specyfikacja techniczna - instalacje wewnętrzne
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:34
Specyfikacja techniczna- prace elektryczne
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:35
Specyfikacja techniczna - prace nawierzchniowe
File Szkice przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:41
Rzut pomieszczeń -Antresola
File Szkice przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:43
Przekrój A-A
File Szkice przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:44
Przekrój B-B
File Szkice przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:47
Rzut pomieszczeń- I
File Szkice przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 13:48
Rzut pomieszczeń - II
File Opis techniczny przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:23
Opis techniczny robót elektrycznych
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:25
Rzut instal. elektr. 1
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:25
Rzut instal. elektr. 2
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:26
Schematy 1
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:27
Schematy 2
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:28
Schematy 3
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:29
Instalacja wodociągowa
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:30
Instalacja CO
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:31
Kanalizacja
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:33
Zestawienie stolarki okiennej
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:35
Elewacje południowa i wschodnia