Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2010 DAD-2/2010

DAD-2/2010

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 14:07

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnetrzne na budynkach Instytutu Łączności -PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 15:04
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-15 12:26
Treść zawiadomienia
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 09:54
Odpowiedź na pytanie do SIWZ
File Załącznik nr 1 - po zmianach przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 10:18
Formularz ofertowy - po zmianach
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:04
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:07
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:08
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:25
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:26
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:27
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:28
Przedmiar robót - Budynek OKW
File Załącznik nr 5b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:30
Przedmiar robót - Budynek DOD
File Załącznik nr 5c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:31
Przedmiar robót - Budynek Sprężarkowni
File Załącznik nr 5d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:33
Przedmiar robót- Daszki- Budynki ul Przewodowa
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:34
Wykaz robót
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:35
Wykaz robót - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:36
Wykaz osób
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:37
Wykaz osób - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 7a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:40
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:43
STWiOR - BUDYNEK OKW
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:44
STWiOR - BUDYNEK DOD
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:45
STWiOR- BUDYNEK SPRĘŻARKOWNI
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:46
STWiOR - DASZKI PRZEWODOWA
File Schemat przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-19 13:47
Schemat daszka