Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2010 DAD-3/2010

DAD-3/2010

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-15 12:11

Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul Szachowej 1

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-15 13:09
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-17 15:11
Pełna treść zawiadomienia
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 16:01
Treść wyjaśnień
File Harmonogram przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 16:03
Harmonogram zawierający daty zakończenia poszczególnych umów
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 13:07
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 13:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 13:09
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 13:10
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 13:12
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 13:13
Oświadczenie Wykonwacy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 13:14
Ogólne warunki umowy
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-01 13:15
Wykaz numerów telefonicznych