Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2010 DAD-4/2010

DAD-4/2010

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-23 15:30

Przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane zewnętrzne na budynku głównym Instytutu Łączności –PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-23 15:24
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-02 14:14
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:09
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:12
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:13
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:14
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:16
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:16
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:18
Przedmiar robót- obróbki skrzydło prawe
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:20
STWiOR - obróbki skrzydło prawe
File Załącznik nr 5 b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:22
Przedmiar robót- obróbki skrzydło lewe
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:22
STWiOR- obróbki skrzydło lewe
File Załącznik nr 5 c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:24
Przedmiar robót - przejścia rur przez attykę
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:26
STWiOR - przejścia 6 szt.rur przez attykę
File Załącznik nr 5 d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:28
Przedmiar robót- instalacja odgromowa
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:29
STWiOR- instalacja odgromowa
File Załącznik nr 5 e przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:30
Przedmiar robót- instalacja antyoblodzeniowa - skrzydło prawe
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:31
STWiOR - instalacja antyoblodzeniowa- skrzydło prawe
File Załącznik nr 5 f przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:33
Przedmiar robót- DOD część wyższa
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:34
STWiOR - DOD część wyższa
File Załącznik nr 5 g przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:35
Przedmiar robót- okna PCW
File Szkic okna przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:37
Szkic i opis okna
File Załącznik nr 5 h przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:38
Przedmiar robót - klatka schodowa
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:43
Wykaz robót
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:42
Wykaz robót- do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:44
Wykaz osób
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:45
Wykaz osób - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 7a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-10 15:47
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień