Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2010 DAD-6/2010

DAD-6/2010

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2011-05-11 14:54

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności -Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38.

File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-30 14:40
Treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 13:23
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 13:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 13:27
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 13:28
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 1a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 13:28
Formularz cenowy
File Załącznik nr 1a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 13:29
Formularz cenowy- do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 13:32
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 13:31
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 13:33
Istotne dla stron postanowienia umowy