Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2008 DGA/14/08

DGA/14/08

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-06 12:31

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu do testowania procedur analizy metod propagacyjnych i badania kompatybilności międzysystemowej.

File Ogłoszenie o zawarciu umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-06 13:27
 
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 09:19
 
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 08:51
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 08:52
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 09:02
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 09:03
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 11:32
Opis przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 11:33
Opis przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 09:06
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 09:07
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 09:08
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 09:09
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 09:14
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-20 09:23
Wzór umowy (format PDF)