Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/03/10

DGA/03/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-05 14:00

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-05 13:59
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-02-10 10:50
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:04
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:06
Formularz ofertowy (format MS office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:07
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:08
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:09
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:12
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:13
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:14
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:15
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:16
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-01-28 13:17
Wykaz podwykonawców (format PDF)