Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/13/10

DGA/13/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-16 08:55

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zadanie 12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-12 10:51
Pełna treść
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-16 09:51
Pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-28 12:33
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie (2010/S 108-163172) z dnia 05/06/2010 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 12:43
Pełna treść dodatkowych informacji lub sprostowań
File Sprostowanie i zmiana treści SIWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert. przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-02 16:47
Sprostowanie i zmiana treści SIWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert - uwzględnione w przesłanym dnia 2.06.2010r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszeniu dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-17 10:57
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-28 10:51
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:33
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:40
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:41
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:07
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:08
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:28
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:29
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:30
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:31
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:34
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:35
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:36
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:36
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:39
Wykaz dostaw wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 10:40
Wykaz dostaw wykonawcy (format PDF)