Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/15/10

DGA/15/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-01 10:55

Przetarg nieograniczony na zapewnienie łączy internetowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-01 11:49
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-21 14:41
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 16:04
Pełna treść ogłoszenia
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ!! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 16:03
Pełna treść
File SIWZ - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 14:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po poprawkach
File Załącznik nr. A do SIWZ (po poprawkach) przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 14:20
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po poprawkach
File Formularz ofertowy - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 14:25
Formularz ofertowy - po poprawkach (format MS Office)
File Formularz ofertowy - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 14:25
Formularz ofertowy - po poprawkach (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 14:29
Wzór umowy - po poprawkach (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty - po poprawkach przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 14:31
Wzór umowy - po poprawkach (format PDF)
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-02 12:23
Pełna treść ogłoszenia
File Przedłużenie terminu składania ofert!! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-02 12:15
Przedłużenie terminu składania ofert
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-27 10:10
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:35
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:36
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:37
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:38
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:38
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:39
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:40
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:41
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 15:42
Wykaz podwykonawców (format PDF)