Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2012 DAG/G/34/12 Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-22 13:33

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)

Oświadczenie o wykluczeniu 2012 - materiały promocyjne IŁ _3 przetrg_.pdf — PDF document, 70Kb