Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2012 DAG/G/38/12

DAG/G/38/12

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-27 14:28

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centru Badań i Rozwoju.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-27 15:27
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-23 10:29
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 15:31
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 14:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:28
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:28
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:29
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:30
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:31
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:33
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:34
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:35
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:36
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:37
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:38
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:38
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-13 13:39
Wzór umowy (format PDF)