Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2012 DGA/18/12

DGA/18/12

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-13 11:49

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tonery) dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych” o nr. POIG.02.03.00-00-012/10, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-13 12:47
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-31 12:33
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-24 14:52
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:49
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:16
Opis przedmiotu zamówienia (część 1 - materiały biurowe)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:17
Opis przedmiotu zamówienia (część 2 - materiały eksploatacyjne tonery)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:22
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:22
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:24
Formularz cenowy - część 1 - materiały biurowe (format MS Office)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:25
Formularz cenowy - część 1 - materiały biurowe (format PDF)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:26
Formularz cenowy - część 2 - materiały eksploatacyjne (tonery) (format MS Office)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:28
Formularz cenowy - część 2 - materiały eksploatacyjne (tonery) (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:38
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:38
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:39
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:41
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:43
Wzór umowy - część 1 materiały biurowe (format MS Office)
File Załącznik nr 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:43
Wzór umowy - część 1 materiały biurowe (format PDF)
File Załącznik nr 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:45
Wzór umowy - część 2 materiały eksploatacyjne (tonery) (format MS Office)
File Załącznik nr 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-22 13:45
Wzór umowy - część 2 materiały eksploatacyjne (tonery) (format PDF)