Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/02/13

DAG/G/02/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 09:32

Przetarg nieograniczony na usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – Generatora XML na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 09:31
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-24 13:17
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:45
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A,B,C,D do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 15:14
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr E do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:09
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr E do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:09
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:11
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:11
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:12
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:13
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-16 14:14
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-17 10:33
Wykaz usług Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-17 10:34
Wykaz usług Wykonawcy (format PDF)