Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/07/13

DAG/G/07/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 10:41

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:40
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-13 12:12
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:29
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:16
Opis przedmiotu zamówienia - część 1 materiały biurowe
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:16
Opis przedmiotu zamówienia - część 2 materiały eksploatacyjne
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:17
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:17
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:18
Formularz cenowy - część 1 materiały biurowe (format MS Office)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:19
Formularz cenowy - część 1 materiały biurowe (format PDF)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:20
Formularz cenowy - część 2 materiały eksploatacyjne (format MS Office)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:20
Formularz cenowy - część 2 materiały eksploatacyjne (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:22
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:22
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:23
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:24
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:24
Wzór umowy - część 1 materiały biurowe (format PDF)
File Załącznik nr 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 13:25
Wzór umowy - część 2 materiały eksploatacyjne (format PDF)