Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/10/13

DAG/G/10/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-13 12:36

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-13 12:34
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-01 13:22
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 11:31
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 09:52
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 09:53
Opis przedmiotu zamówienia (część 1- materiały biurowe)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 09:54
Opis przedmiotu zamówienia (część 2 - materiały eksploatacyjne)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 09:55
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 09:56
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 09:57
Formularz cenowy (część 1 - materiały biurowe) (format MS Office)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 09:58
Formularz cenowy (część 1 - materiały biurowe) (format PDF)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 09:59
Formularz cenowy (część 2 - materiały eksploatacyjne) (format MS Office)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 10:00
Formularz cenowy (część 2 - materiały eksploatacyjne) (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 10:01
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 10:02
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 10:02
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 10:03
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 10:04
Wzór umowy (część 1 - materiały biurowe) (format PDF)
File Załącznik nr 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 10:05
Wzór umowy (część 2 - materiały eksploatacyjne) (format PDF)