Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/40/13

DAG/G/40/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-20 08:39

Przetarg nieograniczony na usługi doradcze i przygotowanie narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – Generatora XML na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-20 08:36
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-18 14:10
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 16:03
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 16:02
Pełna treść
File Przykładowe dane CSV - załącznik do pytania nr 57 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 14:25
 
File Załącznik nr A do SIWZ - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 14:07
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr D do SIWZ-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 14:08
Opis przedmiotu zamówienia - słowniki służące weryfikacji danych adresowych
File Załącznik nr E do SIWZ-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 14:10
Opis przedmiotu zamówienia - formaty plików z raportami systemu SIIS
File Załącznik nr F do SIWZ-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 14:11
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr F do SIWZ-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 14:12
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 14:13
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 14:14
Wykaz usług Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-10 14:15
Wykaz usług Wykonawcy (format PDF)
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-09 08:42
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 13:23
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 11:55
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 11:56
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 13:34
Opis przedmiotu zamówienia - opis formatu CSV
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 13:35
Opis przedmiotu zamówienia - schemat XML
File Załącznik nr D do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 13:35
Opis przedmiotu zamówienia - słowniki służące weryfikacji danych adresowych
File Załącznik nr E do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 13:36
Opis przedmiotu zamówienia - formaty plików z raportami systemu SIIS
File Załącznik nr F do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 13:17
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr F do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 13:17
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 12:02
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 12:02
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 12:03
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 12:03
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 12:04
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 12:05
Wykaz usług Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 12:05
Wykaz usług Wykonawcy (format PDF)