Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/04/14

DAG/G/04/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-16 08:11

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-16 08:10
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-03 11:33
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 12:24
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:30
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:31
Wzory logo
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:31
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:32
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:33
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:36
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:38
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:38
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:39
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:39
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-21 09:40
Wzór umowy (format PDF)