Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/29/14

DAG/G/29/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-12-11 11:47

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-12-11 12:46
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-11-21 15:07
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-22 11:37
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 15:16
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 14:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:40
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:33
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:34
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:39
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:39
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:36
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:36
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:41
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:42
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:42
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:43
Wykaz dostaw Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-17 13:44
Wykaz dostaw Wykonawcy (format PDF)