Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2015-01-13 09:24

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wyłonienie wykonawcy usługi dzierżawy łącza ethernetowego o przepustowości 1 Gbit/s dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu nr POIG.02.03.01-00-104/13-00 „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 2.3.

File Protokół z wyboru ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-01-13 09:23
Pełna treść
File Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-12-01 11:01
Pełna treść
File Załącznik nr 1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-12-01 11:02
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-12-01 11:03
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-12-01 11:03
Wzór umowy (format PDF)