Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-28 08:55

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu rozwojowego własnego pt.: „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej” NR 02-0016-10/2011, dofinansowanego w ramach X Konkursu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, (dalej zwanego audytem projektu), zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1237) zwanym dalej „rozporządzeniem”.

File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-12 14:11
Pełna treść
File Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-01-28 14:33
Pełna treść
File Załącznik nr 1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-01-28 14:34
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-01-28 14:34
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-01-28 14:35
Wzór umowy (format PDF)