Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2016 DPZ/03/16

DPZ/03/16

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-18 11:57

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-18 11:56
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-14 13:59
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-06 09:37
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:39
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Zał 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:10
Opis przedmiotu zamówienia
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:10
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Zał 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:11
Formularz ofertowy (format PDF)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:13
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:13
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:15
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format MS Office)
File Zał 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:16
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 oraz 2a ustawy Pzp (format PDF)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:17
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Zał 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:18
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Zał 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-29 13:19
Wzór umowy (format PDF)