Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/02/19

DZ/02/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 13:55

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7 ”

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-31 12:14
Pełna treść
File Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-14 11:13
Pełna treść
File Zestawienie ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-15 12:40
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:52
pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:30
Pełna treść
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:33
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:34
Opis przedmiotu zamówienia (PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:35
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 do umowy przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:49
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
File Załącznik nr 5 do umowy przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:49
Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowyc
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:35
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:36
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:37
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:38
Oswiadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:38
Oświadczenie o przynależności
File Załacznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:39
Wykaz wykonanych robó
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:40
Wykaz osób
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:41
Zobowiązanie od oddania do dyspozycji
File Załącznik nr 11a do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:42
Wzór oświadczenia o poufnosci firma
File Załącznik nr 11b do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:43
Wzór oświadczenia o poufnosci osobowe
File Załącznik nr 12 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:44
Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego IŁ dla adaptacji Laboratorium
File Załącznik nr 12 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:46
Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego IŁ dla adaptacji Laboratorium (PDF)