Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/05/19

DZ/05/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-23 09:45

Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-26 10:10
Pełna treść
File Unieważnienie postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-17 10:36
Pełna treść
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:58
Wzór Umowy- po zmianie
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:58
Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:45
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:44
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-23 09:44
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pełna treść
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:37
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:40
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:41
Porozumienie o zachowaniu poufności informacji
File Załacznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:42
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:42
Wykaz usług
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:43
Wyka z osób
File Załacznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:44
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:44
Wzór umowy
File Załacznik nr 9 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:45
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:45
Oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt. 22)
File Załącznik nr 11 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:46
Oświadczenie o podwykonawcach