Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/07/19

DZ/07/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 13:31

„Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38”

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 11:03
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-02 10:38
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-27 10:20
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-22 13:15
Pełna treść
File Załacznik nr 1 do SIWZ - po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-22 13:41
Formularz ofertowy - energia elektryczna Wrocław - po zmianie
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-22 13:12
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:28
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:17
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:18
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:19
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:21
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:22
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:23
Wzór umowy
File Załacznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:23
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)