Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/13/21

DZ/13/21

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 12:27

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektu Instytutu łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1 z przeznaczeniem na cele opałowe

File Unieważnienie postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-21 14:10
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-21 14:05
pełna treść
File Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-20 10:23
pełna treść
File Informacja o zmianie SWZ z dnia 13.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-13 12:16
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-13 12:16
pełna treść
File SWZ zmiany 13.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-13 12:18
pełna treść
File SWZ po zmianie 13.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-13 12:17
pełna treść
File Załącznik nr 7 poz zmianach 13.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-13 12:19
pełna treść
File Załącznik nr 7 zmiany 13.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-13 12:20
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-09 13:07
pełna treść
File Informacja o zmianie terminów i zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-09 13:08
 
File Informacja o zmianie SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-07 11:16
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:10
pełna treść
File SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:15
Specyfikacja warunków zamówienia
File Załącznik 1A do SWZ (do formularza oferty) przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:16
Kalkulacja cenowa
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:18
Wzór formularza oferty
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:20
Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:21
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:22
Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:23
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:24
Proponowane postanowienia umowy
File Załącznik nr 8 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:47
Link do postępowania oraz ID postępowania z miniportalu