Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/16/21

DZ/16/21

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 15:49

Dostawa kart podarunkowych

File Ogłoszenie o wyniku postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-10 12:37
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-29 12:06
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-24 15:07
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 14:25
pełna treść
File SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 14:48
Specyfikacja warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 14:26
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 14:28
Formularz oferty
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 14:43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 14:45
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
File Załacznik nr 5 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 14:46
Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 14:47
Proponowane postanowienia umowy
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 15:00
Link do postępowania oraz ID postępowania z Miniportalu