Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2022 DZ/06/22

DZ/06/22

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-01 15:12

Dostawa miernika PEM do Instytutu Łączności - PIB

File Unieważnienie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-09 10:40
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-01 14:04
Pełna treść
File SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-01 14:06
Specyfikacja warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-01 14:07
Formularz oferty
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-01 14:08
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-01 14:10
Projektowane postanowienia umowy
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-01 14:19
Link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu