Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DSP Specjalista ds. BHP i ppoż.

Specjalista ds. BHP i ppoż.

Utworzone przez Paweł Woźniak Ostatnio zmodyfikowane 2022-09-29 11:22

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

Specjalista ds. BHP i ppoż.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe bądź studia podyplomowe z zakresu BHP,
 • Ukończony kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność, samodzielność oraz bardzo dobra organizacja swojej pracy,
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń z zakresu BHP i ppoż.,
 • Znajomość przepisów Prawa Pracy szczególnie zagadnień dotyczących BHP i ochrony przeciwpożarowej.

 

Zadania:

 • Prowadzenie wstępnych szkoleń (instruktaż ogólny) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników;
 • Prowadzenie okresowych szkoleń bhp pracowników zatrudnionych w Instytucie;
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków;
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do lub z pracy;
 • Prowadzenie rejestru, kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
 • Sporządzanie kart statystycznych z wypadków przy pracy;
 • Współpraca z organami nadzoru nad warunkami pracy przy kontroli warunków pracy w Instytucie;
 • Kontrola zaleceń wydanych przez organa nadzoru nad warunkami pracy;
 • Prowadzenie bieżących kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Bieżące informowanie przełożonych o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia ludzkiego wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń;
 • Udzielanie porad pracownikom Instytutu w zakresie bhp;
 • Opiniowanie spraw związanych z ustalaniem stażu pracy i uprawnień wynikających z pracy w warunkach szczególnych;
 • Prowadzenie działalności popularyzacyjnej problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrwalanie nawyków bezpiecznego wykonywania pracy jak również przestrzegania przepisów bhp w życiu codziennym;
 • Bieżąca obserwacja zmian w przepisach bhp praz informowanie kierowników komórek organizacyjnych IŁ o tych zmianach;
 • Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Udział w ustalaniu zadań kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami pracowniczymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych stanowiskach pracy;
 • Występowanie do kierowników komórek organizacyjnych IŁ z wnioskami o ukaranie pracowników nieprzestrzegających przepisów i zasad bhp;
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników;
 • Uczestniczenie w pracach zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 • Bezpośredni nadzór prewencyjny w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Przeprowadzanie kontroli p.poż. w obiektach IŁ-PIB;
 • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i przedstawienie kierownictwu IŁ-PIB odpowiednich wniosków;
 • Współpraca z urzędami nadzorującymi IŁ-PIB w zakresie p.poż.;
 • Opiniowanie w zakresie p.poż. inwestycji budowlanych;
 • Uczestniczenie w komisjach odbioru robót;
 • Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Organizowanie próbnych ewakuacji;
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia sprzętu gaśniczego w IŁ-PIB, konserwacją sprzętu i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, środków łączności i alarmowania oraz punktów czerpania wody do celów gaśniczych;
 • Udział w planowaniu wydatków niezbędnych do realizacji swoich zadań;
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Instytutu;
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;
 • Współpraca ze Społecznym Inspektorem Pracy IŁ PIB oraz Związkami Zawodowymi;
 • Wykonywanie bieżących zadań zlecanych przez Dyrekcję oraz Kierownika w ramach zakresu obowiązków i kompetencji.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na część etatu,
 • możliwość rozwoju umiejętności, w tym szkolenia,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • elastyczne godziny pracy z możliwością pracy hybrydowej,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • darmowy parking,
 • stołówkę w miejscu pracy,
 • pakiet socjalny

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kadry@il-pib.pl