Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Kierownictwo Dyrektor IŁ

Dyrektor IŁ

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2021-05-27 10:15

 

p.o. Dyrektora Instytutu Łączności:
    mgr Mariusz Zdrodowski
    tel.: +48 22 5128 448; 5128 457
    faks: +48 22 5128 726

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Instytutu, a w szczególności:

  • ustala plany strategiczne rozwoju oraz plany działalności Instytutu;
  • realizuje politykę kadrową współpracując z Radą Naukową i z zakładowymi organizacjami związkowymi;
  • sprawuje nadzór nad przygotowaniem i realizacją rocznych planów rzeczowo-finansowych;
  • koordynuje i sprawuje nadzór nad opracowaniem analiz oraz sprawozdań;
  • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu;
  • reprezentuje Instytut;
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej;
  • pozyskuje środki finansowe na funkcjonowanie Instytutu.