Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Kierownictwo Dyrektor ds. naukowych

Dyrektor ds. naukowych

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2020-03-17 08:39

Dyrektor ds. naukowych:
  dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla
    tel. +48 22 5128 308
    faks: +48 22 5128 625

   

Do zakresu działania zastępcy dyrektora ds. naukowych (DN) należy:

  • współdziałanie z Dyrektorem Instytutu w zakresie planowania strategicznego rozwoju Instytutu;
  • nadzór nad całością działalności naukowo-badawczej Instytutu;
  • nadzór i koordynacja współpracy między zespołami badawczymi;
  • nadzór nad współpracą naukowo-badawczą Instytutu, w tym szczególnie w obrębie programów badań Unii Europejskiej i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych;
  • nadzór nad obsługą działań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy przyznawanych przez ministra właściwego do spraw nauki;
  • współdziałanie z Radą Naukową Instytutu;
  • opieka nad rozwojem kwalifikacji kadry naukowej Instytutu;
  • nadzór nad działalnością Ośrodka Informacji Naukowej i Promocji;
  • reprezentowanie dyrektora w bieżących sprawach Instytutu;
  • pozyskiwanie środków finansowych na działalność Instytutu