Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Kierownictwo Dyrektor ds. naukowych

Dyrektor ds. naukowych

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 12:04

Dyrektor ds. naukowych:
  dr hab. inż. Paweł Pławiak
   

Do zakresu działania zastępcy dyrektora ds. naukowych należy:

  • współdziałanie z Dyrektorem Instytutu w zakresie planowania strategicznego rozwoju Instytutu;
  • nadzór nad całością działalności naukowo-badawczej Instytutu, w tym nad zakładami naukowo-badawczymi;
  • nadzór i koordynacja współpracy między zespołami badawczymi;
  • pozyskiwanie prac naukowo-badawczych i projektów dla Instytutu;
  • nadzór nad współpracą naukowo-badawczą Instytutu, w tym szczególnie w obrębie programów badań Unii Europejskiej i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych;
  • nadzór nad obsługą działań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych przyznawanych przez ministra właściwego do spraw nauki;
  • współdziałanie z Radą Naukową Instytutu;
  • nadzór nad Działem Informacji Naukowej;
  • opieka nad rozwojem kwalifikacji kadry naukowej Instytutu;
  • poszukiwanie nowych obszarów naukowo-badawczych odpowiadających aktualnym trendom rynkowym;
  • reprezentowanie dyrektora w sprawach naukowo-badawczych Instytutu.