Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Organizacja

Organizacja

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2022-09-19 13:48

Jednostki organizacyjne w Instytucie Łączności

Zakłady naukowo-badawcze
 • Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1)
 • Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT (Z-2)
 • Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3)
 • Zakład Cyberbezpieczeństwa (Z-4)
 • Zakład Aplikacji Multimedialnych, Telemetrii i Systemów Inwentaryzacji (Z-5)
 • Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)
 • Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych (Z-8) (w Gdańsku)
 • Zakład Zasilania urządzeń telekomunikacji i energetyki (Z-10)
 • Zakład Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych  (Z-12)
 • Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) (we Wrocławiu)
Laboratoria badawcze i wzorcujące
 • Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (LBUT) w Warszawie
 • Laboratorium Badań EMC (LB EMC) we Wrocławiu
 • Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej (LMEEiO)w Warszawie
 • Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC (LAP EMC) we Wrocławiu
 • Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych (LOB)
Jednostka ds Porównań Międzylaboratoryjnych
Komórki obsługowe
 • Dział Spraw Pracowniczych (DSP)
 • Dział Księgowości (DK)
 • Dział Administracyjno-Prawny (DAP)
 • Dział Informatyki (DIT)
 • Dział Informacji Naukowej (DIN)
 • Dział Koordynacji Projektów i Wsparcia Sprzedaży (DKPiWS)
 • Zespół Analiz, Budżetu i Kontrolingu (ZAB)
 • Dział Krajowego Systemu Poboru Opłat i Monitoringu Transportu (DKSPO)
 • Dział Bezpieczeństwa (DB)