Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Organizacja

Organizacja

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-04 14:24

Jednostki organizacyjne w Instytucie Łączności

Zakłady naukowo-badawcze
 • Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1)
 • Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT (Z-2)
 • Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3)
 • Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)
 • Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych (Z-8) (w Gdańsku)
 • Zakład Zastosowań Zasilania Łączności Elektronicznej (Z-10)
 • Zakład Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych  (Z-12)
 • Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) (we Wrocławiu)
Laboratoria badawcze i wzorcujące
 • Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych w Warszawie
 • Laboratorium Badań EMC we Wrocławiu
 • Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej w Warszawie
 • Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC we Wrocławiu
Jednostka ds Porównań Międzylaboratoryjnych
Komórki obsługowe
 • Dział Spraw Pracowniczych (DSP)
 • Dział Księgowości (DK)
 • Dział Administracyjny (DA)
 • Dział Zakupów (DZ)
 • Dział Informatyki (DIT)
 • Dział Informacji Naukowej i Promocji (DINP)
 • Dział Szkoleń (DSZ)
 • Dział Rozwoju i Koordynacji Projektów (DRP)
 • Biuro Dyrekcji (BD)
 • Zespół Analiz i Budżetu (ZAB)
 
Pion Ochrony Informacji Niejawnych (PIN)