Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Status prawny

Status prawny

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2017-07-24 08:31

Instytut Łączności działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618);

  • Zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Łączności (M.P. Nr A-91, poz. 1261);

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 103, poz. 862);

  • Statutu Instytutu Łączności, zatwierdzonego decyzją nr 56 Ministra Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. MC, 2017, poz. 23)

     

Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji.

 Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Konto bankowe:
44 2490 0005 0000 4600 6382 4567
Euro (IBAN): PL 06 2490 0005 0000 4600 4019 6827
USD (IBAN): PL 60 2490 0005 0000 4600 4495 2929   
SWIFT:
ALBPPLPW
   
NIP: 525-000-93-12
   
REGON: 000132629
   
KRS: 0000023097