Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Nowe przetargi

Nowe przetargi

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 13:59

Ogłoszenia dotyczące nowych przetargów.

Przetarg Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 3.08.2018r przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-03 10:18
Wstępne ogłoszenie informacyjne o postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu licencji lub zbioru licencji dot. nieopatentowanej wiedzy technicznej
Przetarg DZ/35/2019/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 11:59
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego za 2019 i 2020 rok wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
Przetarg DZ/27/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:45
Dostawa sprzętu IT z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DZ/26/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 12:15
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 oraz przepompowni ścieków
Przetarg DZ/25/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 10:15
Dostawa i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej, będącej wyposażeniem aktywnego masera wodorowego dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DZ/24/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:23
Dostawa precyzyjnego przestrajalnego generatora sygnałów częstotliwości wzorcowych w zakresie 250 kHz – 50 GHz o niskich szumach fazowych dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/23/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:47
Dostawa i uruchomienie lasera impulsowego dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DZ/23/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-25 11:39
Przetarg nieograniczony przedmiotem którego jest "Pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdrożeniu krajowego schematu oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria"
Przetarg DZ/22/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 12:08
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/21/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 14:14
Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38
Przetarg DZ/19/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:33
Dostawa i uruchomienie stanowiska do mikroobróbki laserowej struktur fotonicznych dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie
Przetarg DZ/17/2019 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-09 13:05
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę i instalację serwerów modułowych i przełączników sieciowych do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1"
Przetarg DZ/17/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 12:36
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 oraz przepompowni ścieków
Przetarg DZ/16/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 11:18
Dostawa i uruchomienie wektorowego analizatora obwodów z wyposażeniem dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie
Przetarg DZ/15/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 14:01
Dostawa precyzyjnego przestrajalnego generatora sygnałów częstotliwości wzorcowych w zakresie 250 kHz – 50 GHz o niskich szumach fazowych dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/15/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-19 10:20
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DZ/14/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-12 14:05
Dostawa narzędzi informatycznych i stacji roboczych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/13/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:58
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/12/2019/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-20 08:25
Zaproszenie do składania ofert przedmiotem którego jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych materiałów eksploatacyjnych (tonery) do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego - Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DZ/12/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 14:02
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie