Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Nowe przetargi

Nowe przetargi

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 12:59

Ogłoszenia dotyczące nowych przetargów.

Przetarg DZ/30/2021/PP przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:36
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego za 2021 i 2022 rok wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego.
Przetarg DZ/23/2021/PP przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-04 09:38
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego za 2021 i 2022 rok.
Przetarg DZ/17/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-23 11:01
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Instytutu Łączności i ich rodzin, w zakresie pakietowych świadczeń medycznych
Przetarg DZ/16/21 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-15 14:49
Dostawa kart podarunkowych
Przetarg DZ/15/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-30 11:19
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/14/21 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 16:41
Dostawa urządzeń sieciowych do sieci LAN Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/13/21 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-02 11:27
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektu Instytutu łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1 z przeznaczeniem na cele opałowe
Przetarg DZ/12/21 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:41
Zapewnienie zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań w zakresie wsparcia i rozwoju określonych elementów „Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS"
Przetarg DZ/11/2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 17:12
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Instytutu Łączności i ich rodzin, w zakresie pakietowych świadczeń medycznych
Przetarg DZ/10/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-13 14:38
Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku i Wrocławiu
Przetarg DZ/09/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-18 13:43
Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38
Przetarg DZ/08/2021/PP przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:55
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w ramach prac przygotowawczych realizacji zamiaru inwestycyjnego w postaci budowy budynku laboratorium badawczego dla potrzeb umieszczenia komory bezodbiciowej
Przetarg DZ/08/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 14:58
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/07/21 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 14:17
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektu Instytutu łączności – PIB w Warszawie
Przetarg DZ/06/2021/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-11 09:10
Dostawa artykułów biurowych do Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu
Przetarg DZ/06/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:58
Dostawa sprzętu informatycznego dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/05/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 11:19
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/04/2021/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 11:43
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DZ/01/2022/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-01-14 11:34
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego