Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Nowe przetargi

Nowe przetargi

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 12:59

Ogłoszenia dotyczące nowych przetargów.

Przetarg DZ/04/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest: „Dostawa i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej aktywnego masera wodorowego (aktywnego wodorowego wzorca czasu i częstotliwości) dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego"
Przetarg DZ/03/19 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:39
Dostawa aparatury pomiarowej dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
Przetarg DZ/02/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-20 12:55
„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7 ”
Przetarg DZ/01/19 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-01-29 13:27
Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest „Pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdrożeniu krajowego schematu oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria”
Przetarg DA-2-1/2019/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-26 12:24
Przetarg pisemny na sprzedaż środków z ewidencji ilościowej