Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2011

2011

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2011-04-01 12:20

Przetargi rozstrzygnięte w 2011 r.

Przetarg DAD-6/2011 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-08-19 18:15
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach i na posesji Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DGA/24/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-09-21 17:27
Przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt kalibratora wielofunkcyjnych mierników parametrów instalacji elektrycznych z wyposażeniem, 1 szt opornika dekadowego dużej mocy oraz 1 szt cęgów prądowych AC do multimetru cyfrowego Fluke 8508A dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DGA/02/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-03-18 13:20
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery) dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Przetarg DGA/05/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-03-07 10:14
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na spotkanie Okrągły Stół Szerokopasmowy w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/10/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-04-07 08:09
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na spotkania Okrągły Stół Szerokopasmowy w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAD-1/2011 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-05-19 14:30
Roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.
Przetarg DAD-2/2011 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-08 15:28
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynku głównym Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DGA/03/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-03-18 13:24
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery) dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/06/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-04-12 10:07
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi czyszczenia i standaryzacji danych inwentaryzacyjnych o infrastrukturze telekomunikacyjnej na terenie Polski na potrzeby realizowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/30/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-11-24 15:00
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach projektu badawczego pt: „Badania i rozwój algorytmów zespołowych wzorców czasu i częstotliwości w Bazie Danych TA(PL)” umowa nr 4863/B/T02/2011/40.
Przetarg DGA/40/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-12-16 19:29
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do badania systemów GSM/UMTS/LTE rozszerzającego funkcje posiadanego zestawu do analizowania sieci ruchomych, składającego się ze skanera sieci radiowych Rohde & Schwarz TSMW wraz z oprogramowaniem ROMES dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/42/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-12-02 17:52
Przetarg nieograniczony na usługi doradcze a w szczególności wykonanie narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – generatora XML na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/46/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-11-29 15:14
Przetarg nieograniczony na dostawę trójfazowej sieci sprzęgająco - odsprzęgającej oraz osprzętu pomiarowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DGA/11/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-04-21 14:23
Przetarg nieograniczony na organizację cyklu spotkań informacyjno-doradczych w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/12/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-05-23 09:58
Przetarg nieograniczony na organizację cyklu 4 spotkań informacyjno-doradczych w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/19/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-08-02 12:24
Przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt czujnika mocy, 1 szt dzielnika mocy oraz zestawu tłumików dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DGA/20/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-10-13 12:33
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DGA/21/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-11-24 15:05
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DGA/22/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-10-26 15:16
Przetarg nieograniczony na zapewnienie usługi dzierżawy łącza ethernetowego o przepustowości 1Gb/s dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1. w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/25/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-09-15 17:20
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych. dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.