Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2013

2013

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-25 14:18

Przetargi rozstrzygnięte w 2013 r.

Przetarg DAG/G/29/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-18 13:22
Przetarg nieograniczony na dostawę anteny pomiarowej dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DAG/G/35/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-26 13:23
Przetarg nieograniczony na prace konsultacyjne i usługi doradcze z zakresu informatycznych systemów telewizji cyfrowej, konsultacji i usług w zakresie integracji demonstratora LDUiTV w środowisku rzeczywistym – istniejącej telewizji cyfrowej oraz usługi przygotowania testowego kanału telewizyjnego z treściami interaktywnymi, w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przetarg DAG/G/02/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-29 09:32
Przetarg nieograniczony na usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – Generatora XML na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/A-7/2013 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-01-20 09:18
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia w transporcie i ubezpieczenie komunikacyjne -Instytutu Łączności – PIB w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DAG/G/10/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-13 12:36
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Przetarg DAG/G/12/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-27 10:04
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania narzędziowego i mapowego na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Przetarg Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 12:54
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu projektu: "Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych” NR POIG.02.03.00-00-12/10 dalej zwanego audytem projektu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237) dalej zwanym „rozporządzeniem”
Przetarg DAG/G/09/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-04 14:47
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/11/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-04 13:35
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/38/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-29 12:53
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przetarg DAG/G/39/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-29 12:54
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń multimedialnych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przetarg DAG/G/40/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-20 08:39
Przetarg nieograniczony na usługi doradcze i przygotowanie narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – Generatora XML na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/07/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 09:41
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/7/2013/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-08 10:17
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych (Drążek, Rower MAG OSKAR 1010, Sztangielki gwintowane 2x10kg)
Przetarg DAG/G/04/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-28 10:17
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sieciowego, sprzętu podtrzymującego zasilanie, urządzeń transmisyjnych wraz z okablowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Przetarg DAG/G/06/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-12 12:17
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/2/2013/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-06 12:41
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych (Bieżnia T200York Fitness, Atlas 3301, Materac do rehabilitacji leczniczej MR-R/70-1/120, Drabinka gimnastyczna 250x90cm + uchwyt, Drążek, Rower MAG OSKAR 1010, Ławka York DB4, Sztangielki gwintowane 2x10kg, Stepper 130I)
Przetarg DAG/G/3/2013/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-13 10:35
Obwieszczenie o sprzedaży środków trwałych (Woltomierz cyfrowy, Generator, Urządzenie do kalibracji mikrofonów, Generator dudnieniowy, Zestaw do pomiaru czwórników, Woltomierz lampowy, Mostek małej częstotliwości, Wzmacniacz mikrofonowy, Generator dudnieniowy, Wzmacniacz pomiarowy, Wzmacniacz mikrofonowy, Filtr psofometryczny)
Przetarg DAG/G/01/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-28 10:15
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Przetarg DAG/G/03/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-03-15 10:03
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu zabezpieczeń danych na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.