Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2013

2013

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-25 15:18

Przetargi rozstrzygnięte w 2013 r.

Przetarg DAG/G/19/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 13:07
Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego dla dwóch macierzy dyskowych dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/21/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-24 08:59
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG/G/24/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-04 09:50
Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów wirtualizacyjnych dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/25/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-07 13:19
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DAG/G/26/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-01 11:37
Przetarg nieograniczony na dostawę generatora sygnałowego dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DAG/G/27/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-18 14:31
Przetarg nieograniczony na dostawę radiometru piroelektrycznego (Electrically Calibrated Pyroelectric Radiometer) oraz wyposażenia do analizatora obwodów typu PNA E8363B firmy Agilent dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/30/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-18 09:06
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/31/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-05 09:10
Przetarg nieograniczony na dostawę czasopism krajowych i zagranicznych na 2014 r dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu
Przetarg DAG/G/34/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-19 12:43
Przetarg nieograniczony na modernizację multimedialnego systemu mobilnego oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby spotkań informacyjno- doradczych w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/A-6/2013 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-21 15:21
Przetarg nieograniczony na Dozór i ochronę mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w: Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38
Przetarg DAG/G/33/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-25 14:05
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.