Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2019

2019

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-11 13:39

Przetargi rozstrzygnięte w 2019 r.

Przetarg DA-1/2019/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-31 13:39
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż urządzeń
Przetarg DA-2-1/2019/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2020-07-09 13:15
Przetarg pisemny na sprzedaż środków z ewidencji ilościowej
Przetarg DZ/14/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:42
Dostawa narzędzi informatycznych i stacji roboczych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/01/19 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:34
Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest „Pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdrożeniu krajowego schematu oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria”
Przetarg DZ/02/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:38
„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7 ”
Przetarg DZ/03/19 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:38
Dostawa aparatury pomiarowej dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
Przetarg DZ/03/2019/PP przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-20 08:52
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Przetarg DZ/04/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest: „Dostawa i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej aktywnego masera wodorowego (aktywnego wodorowego wzorca czasu i częstotliwości) dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego"
Przetarg DZ/05/2019/PP przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-20 11:10
Zaproszenie do składania ofert na usługi multimedialne
Przetarg DZ/06/2019/PP przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-20 11:09
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na zapewnienie łączy internetowych dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/07/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:40
„Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38”
Przetarg DZ/07/2019/PP przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-20 11:09
Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego - Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu
Przetarg DZ/08/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:40
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Szachowej 1”
Przetarg DZ/09/2019/PP przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-20 11:08
Zaproszenie do składania ofert przedmiotem którego jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych materiałów eksploatacyjnych (tonery) do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego - Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu
Przetarg DZ/10/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:41
„Dostawa aparatury dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności-PIB we Wrocławiu”
Przetarg DZ/12/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:42
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/12/2019/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:31
Zaproszenie do składania ofert przedmiotem którego jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych materiałów eksploatacyjnych (tonery) do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego - Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DZ/13/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:42
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/16/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:43
Dostawa i uruchomienie wektorowego analizatora obwodów z wyposażeniem dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie
Przetarg DZ/17/2019 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:33
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę i instalację serwerów modułowych i przełączników sieciowych do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1"